Document.no
DocPod - 22. juli vil for alltid være en spesiell dag

DocPod - 22. juli vil for alltid være en spesiell dag

July 22, 2021

Vi er nødt for å ta opp dagen i dag, både som journalister og mennesker. Som mennesker strekker vi hånden ut til alle de pårørende for hvem tiden har stanset på denne dag. For dem er det alltid 22. juli.

Som journalister må vi fortelle om hvordan 22. juli preget oss. Vi ble direkte trukket inn da det ble kjent at Breivik hadde kommentert på våre sider. Da var det ingen vei utenom: Vi publiserte alle innleggene. Det ga oss mye uønsket oppmerksomhet, men det var ikke noe mer å finne. Alle kort var lagt på bordet. Document var ikke i kritthuset til Breivik som kalte redaktøren for nasjonalbolsjevik i sitt manifest.

Vi er tilhengere av at hele bildet må frem. Er de som vil ha et oppgjør villig til det? Det er mange insinuasjoner i kravet om oppgjør og vi får en uggen følelse av at meningskorridoren vil bli smal hvis vi skal overlate til venstresiden å definere hva som kan passere. Det er noen premisser som er vanskelig å svelge for mange.

Vi forholder oss til to sider: Det menneskelige og det politiske. Ali Esbati var på Utøya. Han flyttet tilbake til Sverige fordi han syntes i Norge gikk for mye til høyre. Han synes det er ubegripelig at ytringsrommet ble utvidet mot ytre høyre. Hans begrep.

Men menneskelig går det an å dele hans erfaring fra Utøya. Da han gikk opp på stranda ved Utvika camping møtte det ham et horribelt syn: Drepte ungdommer som lå i hauger. Det holder med å ta inn et slikt inntrykk for å forstå hva Utøya var og hva det gjorde med folk som var der.

Vi må holde fast ved selve erfaringen slik at Utøya fortsatt utstråler gru. Vi må ikke prate det i stykker.

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Skogpod #2 - 21. juli PST: Trusselen kommer fra grupper som undergraver demokratiet innenfra

Skogpod #2 - 21. juli PST: Trusselen kommer fra grupper som undergraver demokratiet innenfra

July 22, 2021

PST har publisert en ny rapport om høyreekstremisme ført i pennen av Dafina Shala. Her trekkes det opp helt nye scenarier for bekjempelse av høyreekstremisme og høyreradikale hvis vi skal tro analytiker Siv Sørensen som var gjest i Dagsnytt Atten sammen med Hadia Tajik. Her utpekte man en ny type trusler:  de som opererer innenfor demokratiets rammer fordekt, men som egentlig er ute etter å undregrave demokratiet innenfra.

Dette er toner som minner om Biden-administrasjonens definisjon av Trump-tilhengere som «domestic terrorists» og indre fiender.

Det er utrolig at ikke programleder i Dagsnytt Atten Laila Sølhusvik, reagerte og stilte kritiske spørsmål: Hvordan skal man avsløre at noen er noe annet enn det de utgjør seg for, hvis de ellers oppfører seg normalt? Politistater opererer ut fra paranoia og tror at det skjuler seg indre fiender. Den vage definisjonen PST og Hadia Tajik ga var ikke beroligende.

Tvertimot: Deres svar på hvordan man skal avgjøre om folk er det de utgir seg for, var mer overvåking. Det har utviklet seg en klokkertro på at overvåking gir svaret.

Deltakerne antydet også at f.eks publicistisk virksomhet egentlig – som effekt – kunne virke undergravende. Da er man virkelig ute og sklir. Documents kritiske holdning til dagens politikk kan falle inn under en slik definisjon.

Hvorfor er ikke PST mer presis i sine begreper? Det går ikke an å slenge om seg med slike belastede ord, som tillegges samfunnsundergravende virkning, uten å være mer presis. Ord som hat og hets er generelle og kan dekke nesten hva det skal være.

Document kommer tilbake til rapporten

Ny rapport: 10 år siden 22. juli – sentrale utviklingstrekk innen høyreekstremisme 

Her kan dere høre Hans Rustads verbale reaksjon i onsdagens andre skogpod:

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der! 

 

 

 

 
DocPod 21.07.2021 Kan Norge bryte ut av EUs favntak?

DocPod 21.07.2021 Kan Norge bryte ut av EUs favntak?

July 21, 2021

Politikeren Kent Andersen er gjest i studio og presenterer Demokratenes punktvise program, som får red. til å utbryte at de høres ut som Rødt i gamle dager. -Helt riktig, svarer Kent. Det er likheter.

-Men er det ikke overbudspolitikk, stiller dere ikke maksimalkrav som er helt urealistiske, spør vi, og føler vi er tilbake til 1972 og den første folkeavstemningen om EU, eller EF som det het da.

Også den gang fikk neisida høre at de stilte urealistiske krav. Norge er en handelsnasjon og noe må vi leve av, var omkvedet.

-Vi må ingenting, er Kents svar. -Norge er et suverent land og ingen kan befale over oss. Men det gjør de idag. Vi har gitt bort fossekraft til tyskerne og bygget vindmøller ingen vil ha i stedet.

Energipolitikken kan bli en nøtt for myndighetene. Når folk nektes å fyre med olje som vi henter opp fra Nordsjøen og må betale dobbelt så dyrt for bioolje fra Brasil, er noe galt. Det er i hvertfall ikke nordmenns interesser som prioriteres.

Stadig flere vil oppdage det. MDG har vært en stor underviser i hvor destruktiv miljøpolitikk kan være.

Hvor fort vil det gå opp for mange nok til at det gjør en forskjell?

Kent har tro på at Demokratene kan gjøre en forskjell og at de kommer inn på tinget til høsten. Han kan bli vår tids Finn Gustavsen som kom inn for det nystartede partiet SF i 1961. Det markerte det nye venstres inntog i norsk politikk. Nå kan det samme skje med det nye høyre. Det vil være en revolusjon.

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der! 

 

 

 

 
Skogpod 21. juli: Fortiden innhentes av fremtiden

Skogpod 21. juli: Fortiden innhentes av fremtiden

July 21, 2021

Det var Colin Kaepernick som introduserte praksisen med å knele i protest når nasjonalsangen ble spilt ved åpningen av en fotballkamp. Det var en protest mot Trumps Amerika, en hanske Trump med glede plukket opp. Når Trump forsvarte flagget var han i sitt ess og han vant. Det ble glissent på tribunene.

Så kom George Floyd og kneling for BLM og deres helgener.

Nå er det norske medier som kneler for en revisjonistisk historiefortelling om Utøya. Redaktører rykker ut og beklager at de lot ledere eller kronikker komme på trykk.

Woke har kommet til Norge.

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der! 

 

 

 

 
 
DocPod - USA 20.07.2021 Galskap og virkelighet

DocPod - USA 20.07.2021 Galskap og virkelighet

July 20, 2021

Biden-administrasjonens politikk er preget av galskap – les: ideologi som virker helt frakoblet virkeligheten. Vi gir flere eksempler i kveldens sending. Mest skremmende er reportasjen om 400 migranter som kommer i flokk over grensen. De fleste er våpenføre menn, noen så langt borte fra som Ghana. USA står vid åpen og det strømmer inn mennesker fra hele verden.

Biden-administrasjonen synes ikke det går fort nok og vil ha vedtatt en amnestilov for illegale som vil gjøre dem til amerikanske borgere. Utsikten til statsborgerskap vil øke tilstrømmingen som allerede er på et nivå hvor den totalt forandrer Amerika.

Kamera fanger også opp en grenselos – en coyote – som er medlem av det kriminelle syndikatet Los Zetas. Det er disse kartellene som kontrollerer grensetrafikken og Bidens administrasjon finner seg lydig i det.

Da Lindsey Graham forsøkte seg med at de er inkomptente, avbrøt Laura Ingraham ham og sa: -Nei, de vet hva de gjør.

Det er den erkjennelsen man kommer frem til når man ser hva de gjør: Mobiliserer militære for å fly migrantene inn i landets indre.

En leketøysgigant som heter Hosbroe underviser sine ansatte om at babyer er rasister fra de er et par måneder gamle. Project Veritas lykkes å filme og en varsler står frem og forteller om hjernevasken.

Vi hører om denne indoktrineringen fra så mange hold at det er umulig å neglisjere den.

 

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der! 

 

 

 

 
DocPod 20.07.2021 Document er den beste investering du kan gjøre

DocPod 20.07.2021 Document er den beste investering du kan gjøre

July 20, 2021

Flere fulgte oppfordringen om å tegne abonnement som vi fremførte i sendingen mandag. Det betyr mye for oss at seerne responderer. Vi befinner oss ikke i noen vanlig situasjon.

I Storbritannia vitner GB News om at det finnes et marked der ute for en kanal med et annet budskap enn BBC.  GB News har helt andre ressurser enn Document, men vi er på samme side. Det er noe som skjer med hovedstrømsmediene. De nekter å omstille seg og ta inn nye signaler. Nå kommer konkurrentene og vi spår at pendelen vil svinge, vekk fra woke-kultur, identitetspolitikk, kjønnspolitikk og masse som vanlige mennesker oppfatter som sprøyt.

Men de statsfinansierte kringkasterne kommer selvsagt til å slåss for sitt liv. Her kan du gjøre en forskjell. Jo fortere Document vokser, jo bedre kan også vi vise at tidsalderen for de store statsbærende mediene er over.

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der! 

Document har en mengde bøker til salgs på våre forlagssider:


DocPod - USA 19.07.2021 Obama demaskert

DocPod - USA 19.07.2021 Obama demaskert

July 19, 2021

Mot slutten av sin presidenttid fikk Obama og hans nærmeste demaskert hundrevis av kritikere og Trump-tilhengere som hadde snakket med utlendinger. De misbrukte en adgang som var ment for spesielle tilfeller.

Opplysningene, om f.eks. påtroppende nasjonal sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, ble lekket til pressen som visste å anrette den til størst mulig skade for Trump-administrasjonen.

Det var et skittent spill. Biden var med og har videreutviklet metodene fra Det hvite hus.

Maktmisbruk har sin egen indre dynamikk. Hvis man først har begynt er det vanskelig å slutte.

Maktmisbruk er snarveier. Et diktatur kan vokse organisk frem, hvis man sørger for at visse forutsetninger er til stede. Det gjorde Obama. Han innsatte folk i toppen som var lojale mot ham og hans prosjekt.

Obama var i utgangspunktet antiamerikansk. Han ville forvandle USA. Rasemotsetningene økte under Obama. Han sørget for å helle bensin på bålet under Trump.

Under Trump gjorde en gruppe journalister og kongressrepresentanter en stor innsats for å finne ut hva som skjulte seg bak Russia collusion. De punkterte forestillingen om at Trump var i lomma på Putin. Men likevel har liberale medier latt som om det var hold i påstandene og retorikken er trappet voldsomt opp med 6. januar.

Alt handler om kampen om narrativet og Obama og hans folk har vist seg helt hensynløse.

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der! 

 

 

 

 
 
DocPod 19.07.2021 Tvang som løsning på et helseproblem

DocPod 19.07.2021 Tvang som løsning på et helseproblem

July 19, 2021

Fra stadig flere hold hører vi meldinger om at myndighetene ønsker å legge press på menneskene for at de skal vaksinere seg. De er heller ikke fremmed for å bruke tvang og de får støtte av flere medier.

Myndigheter, medier og Big Tech har i fellesskap valgt å gradbøye ytringsfriheten for å nå sine mål. Når det butter tyr de til tvang. Hva sier det om deres syn på den vanlige kvinne og mann?

Daglig leder Hanne Tolg kom seg ut av Storbritannia før landet ble rødt, hvilket hadde betydd hotellkarantene. Hvordan var det å fly fra Manchester via Amsterdam til Gardermoen? Hvem reiser? På Gardermoen slanget køen seg gjennom hele hallen for de uvaksinerte. Den slags opplevelser gjør at folk tenker seg to ganger om før de reiser. I det minste de uvaksinerte.

I helgen tok youtube ned hele Document-kontoen. Google tålte ikke intervjuet med lege Jørn Eikemo. Pandemien har demonstrert hvor politisk Big Tech er blitt og hvor langt de er villig til å gå for at deres oppfatninger skal være enerådende.

Først var det Trump, nå er det pandemien. Hva blir det neste?

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der! 

 

 

 

 
DocPod intervju 19.07.2021 Sommersamtale med en FN-veteran

DocPod intervju 19.07.2021 Sommersamtale med en FN-veteran

July 19, 2021

På tampen av juni hadde vi en lang artikkel om Nigeria. Ikke uventet fikk den flere innsiktsfulle kommentarer. Én vakte ekstra oppmerksomhet, og slik ble sommerens første sommerintervju til. Velkommen til en samtale med en mann som i sin ungdom var Fengselsbestyrer i Katanga, et land de færreste har hørt om!

Her er saken om Nigeria, et sentralt land for å forstå migrasjonen til Europa:

https://www.document.no/2021/06/29/fn-visegeneralsekretaer-med-oppfordring-til-nigerianske-unge-om-a-bygge-landet-fremfor-a-dromme-om-europa/ 

Her ser dere kommentaren som avfødte en sommerprat utenom det vanlige:

Velkommen til vår sommerprat med Ole Scheie:

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der! 

Skaug i skauen 17. juli: Neste fase i den digitale epoken

Skaug i skauen 17. juli: Neste fase i den digitale epoken

July 18, 2021

Som flere har oppdaget, har YouTube fjernet Documents kanal med alt innhold fra sin videoplattform. Men ikke fortvil: Det er back-up av alt, og det kan gjenfinnes på vår kanal på Rumble.

YouTubes autoritære dreining handler om noe helt annet enn det internett var i begynnelsen, konstaterer Christian Skaug på tur i skauen. De store selskapene har omgjort fristeder til noen trange steder hvor mange ikke lenger synes det er noe stas å være.

Men verden står ikke stille. Denne dreiningen bærer bud om en ny digital tid, der stadig flere vil oppdage alternativer. Det er ingen grunn til å henge med huet.

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der! 

 

 

 

 
Podbean App

Play this podcast on Podbean App