Document.no
Helena Edlund: Tanker før søndagen #18

Helena Edlund: Tanker før søndagen #18

May 7, 2022

Visste du at det finnes en GPS som viser vei til Gud? En ufeilbarlig GPS, som alltid viser riktige koordinater, med minste desimal når, og som i tillegg er gratis og allerede installert i deg.

Følger du den, finner du hjem – og den GPS:en heter Jesus.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

4. søndag i påsketiden

«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»

Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.»

Joh 14:1-11

Skogpod 6. mai, 2022: Fellesskapet

Skogpod 6. mai, 2022: Fellesskapet

May 6, 2022

Noen tanker om gårsdagens møte: Det gjør alltid inntrykk å møte de forskjellige menneskene som kommer på møtene, og gjestene: regissør Pelle og Helena. Document-folket er nysgjerrig og vil gjerne vite.

Det kom endog en nordmann fra Paraguay! Rørende at folk synes Document betyr så mye. Dette sosiale fellesskapet er noe av det viktigste vi skaper.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!


Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

DocPod 06.05.2022 Vi lever i en oppbruddstid

DocPod 06.05.2022 Vi lever i en oppbruddstid

May 6, 2022

Leder i Partiet De Kristne, Erik Selle, er en jevnlig gjest og vi utveksler tanker om det som hender. Selvsagt ruver Ukraina. Vi filosoferer over at folk synes å leve i forskjellige verdener. De som følger norske hovedstrømsmedier får ikke øye på at det finnes andre perspektiv på krigen.

Det gjelder ikke bare Ukraina, men også pandemien. Folk lever i forskjellige verdener. Vi lever i en oppbruddstid. Noen mener det er illojalt, men man kan ikke moralisere over en utvikling som er så bred og dyp.

Hvis du setter pris på sendingene: Vipps oss på 63 89 41. Alle bidrag hjelper.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

De som ønsker daglige varsler om Dagsordens sendetid på e-mail, kan skrive til dan@document.no

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

DocPod 05.05.2022 Hva er verst, russefeiring eller woke?

DocPod 05.05.2022 Hva er verst, russefeiring eller woke?

May 6, 2022

Russens utskeielser har vært diskutert i mange tiår, men blir allikevel stadig verre. Utvelgelsen til russegrupper og russebusser preges av en brutalitet som minner om dystopien «Fluenes herre».

Det handler om utestengelse, tap av venner og sosial isolasjon.

Samtidig ruller woke-toget videre. En mørkhudet student vil bestemme hvordan hvite mennesker fletter håret. Selv sprader hun rundt i en bunad.

Kvoteringene og mangfoldshysteriet blir stadig sykere. Nå har man funnet ut at det er for mange hvite menn blant pilotene. Uhørt i vår tid, mener New York Times.

Disse temaene diskuterer Rebecca Mistereggen og Erling Marthinsen i dagens sending.

Hvis du setter pris på sendingene: Vipps oss på 63 89 41. Alle bidrag hjelper.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

De som ønsker daglige varsler om Dagsordens sendetid på e-mail, kan skrive til dan@document.no

Skogpod 4. mai, 2022: Venstresiden skjuler sitt diktat bak den gode sak

Skogpod 4. mai, 2022: Venstresiden skjuler sitt diktat bak den gode sak

May 6, 2022

Konservative er opptatt av naturretten. At alle mennesker er skapt med visse rettigheter som det har fra Gud, og som andre mennesker ikke kan ta fra det. Venstresiden kjører frem internasjonal folkerett som er nedfelt i FNs menneskerettserklæring og EUs menneskerettscharter. Disse rettighetene er skapt av og for mennesker. De kan utbygges – hvilket de er blitt ved vekten på LHBQT+ Venstresiden har skapt inntrykket av en ekspanderende rettferdighet.

Men dette er en løgn, for det mennesker har gitt kan de ta tilbake og det er noe de nå har begynt med: De tar ytringsfriheten fra bestemte grupper for å skåne andre. Dette er en utvikling som har skutt fart de senere år.

Nå føyes abortsaken inn i samme argumentasjon: Venstresiden kjenner bare en lov: Deres egen. Når de bestemmer. Hvis loven går imot dem vil de avskaffe den.

Hvis venstresiden hadde bevart en viss balanse i deres livssyn ville de oppnådd større respekt. Men de forfølger en winner-takes-all-linje.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!


Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

DocPod 04.05.2022 Landbruk og fiske er landets egentlige ryggrad

DocPod 04.05.2022 Landbruk og fiske er landets egentlige ryggrad

May 5, 2022

– Landbruksoppgjøret er ikke bare for bøndene, det ivaretar også alle norske forbrukere, sier professor emeritus i bygdesosiologi, Reidar Almås. Tidligere leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, mener Norge har en til dels meningsløs fiskeripolitikk. Fra USA gir Charles Ortel oss det siste om matkrisen som kommer.

Kveldens to første gjester, begge høyt respekterte nestorer innen sine fag, er skjønt enige med programleder Geir Furuseth i at selv om olje- og gass har bragt Norge opp på velstandstoppen i verden, ville vi aldri nådd dit, uten bønder og fiskeres innsats i generasjoner.

Anslaget til samtalene gis med denne forsiden til Dagens Næringsliv fra 26. mars i år:

Reidar Almås varsler at om ikke bøndene blir kompensert for dyrere strøm, diesel og kunstgjødsel og om de ikke kommer opp på en anstendig lønn for den jobben de gjør, risikerer Norge å stå ribbet tilbake når den globale matkrisen slår inn over velstands-Norge.

– Landbruksoppgjøret er ikke bare for bøndene, det ivaretar også alle norske forbrukere! sier Almås

– Meningsløst

Arne Pedersen fra Vestre Jakobselv gikk av som leder for Kystfiskarlaget i 2020. Fortsatt driver han som sjarkfisker, og han har fortsatt sterke meninger om kystfiskets betydning for landet. Selvsagt er han oppgitt over at store mengder norsk torsk fortsatt sendes frossen til Kina, der den fylles med vann og kjemikalier før den kommer tilbake til forbrukere i Norge og Europa. Men for å finne ut hva han mener er virkelig meningsløst i norsk firskeripolitikk, må du nesten høre eller se sendingen!

Få også med dere kveldens siste gjest, vår venn Charles Ortel fra New York. Han er heller ikke overoptimistisk, men ser tross alt tegn til at utviklingen i USA kan komme også oss til gode. Men han mener vi må forberede oss på at det blir mye verre, før det kan bli bedre!

Hvis du setter pris på sendingene: Vipps oss på 63 89 41. Alle bidrag hjelper.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

De som ønsker daglige varsler om Dagsordens sendetid på e-mail, kan skrive til dan@document.no

 

DocPod 03.05.2022 Roe & Wade kan falle, historisk lekkasje fra USAs høyesterett

DocPod 03.05.2022 Roe & Wade kan falle, historisk lekkasje fra USAs høyesterett

May 3, 2022

Politico kan fortelle at amerikansk høyesterett har laget et utkast om abortloven Roe vs Wade og prøvestemt. Det er 5–4 for å oppheve loven. Hovedstrømsmedier reagerer som om det dreier seg om abortforbud, men det handler bare om å gi makten tilbake til delstatene.

Samtidig innfører enkelte Demokrat-styrte stater lover som tillater abort helt opp til fødselen, og faktisk etter fødselen. Hvor går egentlig grensen for når en kvinnes rettighet overgår rettighetene til et lite, levedyktig barn?

Samtidig er en kristen, konservativ abortmotstander som Kristdemokraternas leder Ebba Busch fritt vilt, siden hun uttalte at politiet har rett til å beskytte seg selv mot folk som de facto forsøker å drepe lovens representanter.

Norge klapper seg på skulderen, som et av landene med best demokrati og størst pressefrihet. Men har egentlig Norge grunn til å skryte av seg selv?

Da er det bedre å drive med europeiske woke-politikeres favorittsport, nemlig å kritisere og fordømme Ungarn og Victor Orban.

Disse spørsmålene diskuterer redaktør Hans Rustad med Erling Marthinsen i dagens Dagsorden.

Hvis du setter pris på sendingene: Vipps oss på 63 89 41. Alle bidrag hjelper.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

De som ønsker daglige varsler om Dagsordens sendetid på e-mail, kan skrive til dan@document.no

 

Skogpod 3. mai, 2022: Velkommen til III verdenskrig

Skogpod 3. mai, 2022: Velkommen til III verdenskrig

May 3, 2022

Tucker spilte noen klipp av Nancy Pelosi, Adam Schiff og andre Demokrater i Kyiv og Polen i helgen. Det var til å få gåsehud av. Demokratene sier ikke lenger: Vi skal hjelpe dere stå imot. De sier: -Deres kamp er våres kamp og vi skal vinne.

Det samme sa 40-landsgruppen i Ramstein sist uke og utenriksminister Liz Truss: Russland skal aldri mer kunne true naboene.

I en normal verden ville Nato og USA arbeidet for en forhandlingsløsning. Nå kommer de med noe som heller minner om ultimatum.

Når overlot vi utenrikspolitikken til gærninger som Pelosi og Schiff? spør Tucker.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!


Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

DocPod LIVE 02.05.2022 Digital ID er allerede innført i Norge

DocPod LIVE 02.05.2022 Digital ID er allerede innført i Norge

May 2, 2022

Det digitale tyranniet er på frammarsj i Europa. Noe av det første regjeringen i Frankrike gjorde etter at Macron vant presidentvalget, var å erklære at Frankrike innfører digital ID, i tråd med EUs planer om en europeisk digital ID.

Mange gisper når de hører nyheten om Frankrike, men vi nordmenn har levd med digital ID lenge allerede.

BankID er nemlig en form for digital ID, og du kommer ikke særlig langt i Norge uten. Uten bankID blir det svært vanskelig å få utført banktjenester, nettkjøp, booking av legetime og å lese digital post.

Men hva er egentlig hensikten med denne digitale IDen?

Det diskuterer Erling Marthinsen, Christian Skaug og Rebecca Mistereggen i ukens første Dagsorden. Digital vold, skyhøye strømpriser og politiske løgner står også på agendaen.

Velkommen til sending:

Hvis du setter pris på sendingene: Vipps oss på 63 89 41. Alle bidrag hjelper.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

De som ønsker daglige varsler om Dagsordens sendetid på e-mail, kan skrive til dan@document.no

 

Skogpod 2. mai, 2022: Den kumulative effekt

Skogpod 2. mai, 2022: Den kumulative effekt

May 2, 2022

Du lurer ikke velgerne i USA uten at det får konsekvenser. Det var de som ble lurt og de har ikke glemt. Nå får de vite hvordan det skjedde på bakkeplan.

Husk at for hver falske stemme kanselleres en ekte. Velgerne har grunn til å føle seg personlig bedratt.

Men det er jo Demokratenes plan både i USA og her hjemme: Introduser et nytt spill med andre og høyere formål: I USA er det en variant på at det viktigste er å delta, ikke å vinne. Alle må få stemme, enten de er borgere eller ei. Selvfølgelig er det kandidaten som hyller et slikt bokstavelig talt grenseløst system som fortjener å vinne.

Nå vil Biden gjøre systemet enda mer rettferdig med å avskaffe alle innskrenkninger på ulovlig migrasjon. Det snakkes om en dobling av dagens tilstrømming.

Da snakker vi om en tilstrømming over fire år på 30 millioner mennesker. Nok til å forandre USA for alltid.

EU-kommissær Ylva Johansson ser for seg en lignende fremtid for EU, og Høyre kan ikke bli medlem fort nok.

 

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!


Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Podbean App

Play this podcast on Podbean App