Document.no
Skogpod 2. august, 2022: Sannheten først

Skogpod 2. august, 2022: Sannheten først

August 2, 2022

Soldater som er i felt holder takten, for å holde momentum oppe. Det gjelder også oss. Vi kan velge å la oss overvelde av begivenhetene eller omdanne dem til energi. En av de viktigste er rollen som vitne.

Det snakkes om tidsvitner. Vår tid begynner også å bli så brutal at vi kan snakke om tidsvitner. Vi trenger å bære frem vitnemål om det som vederfares de uskyldige. Vi må ikke la oss gripe av avmakt og overgivelse!

Slik var det også med de første kristne. De måtte step up to the plate som amerikanerne sier. Følge opp. Man kan enten velge å la seg slå overende eller stå imot. For de første biskopene var det ett krav som gikk foran alle andre: De måtte være villig til å dø. Det må også de som påtar seg oppdraget i land som Irak. Det er forbundet med den største fare.

Denne fare er allerede her og den blir bare sterkere. Når vi bærer vitne om det som skjer med kristne i den muslimske verden, forsvarer vi samtidig oss selv og vår fremtid. Denne logikken er enkelt og selvinnlysende.

 

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

DocPod: Politikerne og mediene får hva de ber om

DocPod: Politikerne og mediene får hva de ber om

August 1, 2022

Advokat Klaus Ewald har skrevet kronikken: Hvornår kommer attentatet? i Stiftstidende. Der spør han når det kommer et politisk attentat i Sverige som reaksjon på masseinnvandringen.

I min optik er det ikke et spørgsmål om, men mere om hvornår der kommer et Breivik lignende attentat mod det politiske establishment i Stockholm.

Om 25 år vil de etniske svenskere være i mindretal. Ny svenskerne vil naturligt forlange en indflydelse svarende til deres andel af befolkningen. Sverigedemokraternes tilslutning afspejler en udbredt frygt for fremtiden. Mange svenskere savner en forklaring på, hvorfor det er vigtigere, at Sverige bliver en humanitær stormagt end at politikerne bekymrer sig om at opretholde velfærdssamfundet

I stedet for debatt om utviklingen gikk de andre partiene sammen om å holde Sverigedemokratene utenfor, slik viste man forakt for den demokratiske prosessen. 13 prosent av velgerne var satt på gangen.

I sum har svenske politikere gjort alt for å fyre opp under motsetningene. Før eller siden kommer det en reaksjon, mener Ewald.

et samme mener Roger Kimball om USA. Trumps velgere er blitt utsatt for den ene ydmykelse etter den andre. Deres president er dratt for riksrett to ganger, nå vil de hindre ham i å stille til valg i 2024. Venstresiden vil definere demokratiet. Det skal skje på deres premisser.

Norske, svenske og danske medier er helt med på dansen. Det er de selvsagt fordi det er en symmetri mellom den amerikanske og den danske, respektive svenske og norske venstresiden. De sier alle tre: Hva som er demokrati, definerer vi.

Alle vet at dette er for å beskytte befolkningsutskiftningen og islamiseringen av Norden.

Hvor lenge tror eliten dette kan pågå uten en reaksjon? Nå er det ikke sikkert at den kommer i Norden. Hvis det skulle skje alvorlig politisk vold i USA vil den bli tolket inn i det fiende/venn-perspektivet som er innlært.

Document sier: Vi tar avstand fra alt tankegods som fører til polarisering og vold. Enten det er venstreradikalt, høyreekstremt eller islamistisk.

Men eliten har gjort et unntak for venstresidens tankegods og har svært vanskelig for å kritisere den islamistiske.

Derimot denger de løs på høyresiden.

Det var to mot én, men etter 25. juni er det ikke like lett.

I USA har venstresiden målbevisst sluppet volden løs. Demokratene forsøkte å forpurre at Trump ble innsatt i januar 2017. Flere ga uttrykk for at han var illegitim. Demokratene følte sin maktposisjon truet. Flere representanter tok offentlig til orde for at Trumps medarbeidere skulle kjeppjages hvis de ble påtruffet offentlig, og det skjedde.

De to riksrettssakene og Russia collusion viste også at det er blitt ulikhet for loven under Demokratisk styre. Demokratene kan bruke statens organer og gjøre hva de vil. Trump-folket kan ikke gjøre noenting.

Dette har selvsagt fyrt opp under et stort raseri ute blant folk.

Venstresiden i Skandinavia fremstiller det som om Høyesteretts opphevelse av Roe vs. Wade er et overgrep mot demokratiet, når det i virkeligheten er det motsatte. Slik definerer Demokratene spillereglene: Når de vinner, er det demokrati. Når de taper, har de rett til å bruke alle midler for å reversere avgjørelsen.

Chuck Schumer sto på trappen til Høyesterett og truet de konservative dommerne Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh med at de ville få merke at de hadde sådd storm.

I sommer dukket en ung mann opp utenfor huset til Brett Kavanaugh. Han het Nicholas Roske. I sekken hadde han hammer, strips, kniv og en pistol. Han ringte 911 og fortalte at han hadde reist hele veien fra California. Hvem kjenner du? spurte operatøren. – Brett Kavanaugh, svarte Roske. Operatøren ante uråd og Roske ble pågrepet.

Venstresorienterte medier har nesten ikke dekket hendelsen. Det kunne gått helt galt. Da ville USA tatt et nytt langt steg mot kaos og vold.

Demokratene og mediene virker helt bevisstløse. De synes ikke forstå at de leker med ilden.

Det er vår rolle å påpeke konsekvensene av Biden-regimets politikk. Det første de gjorde var å oppheve grensen mot Mexico. Kartellene kontrollerer grensen. De har nå også etablert seg i det nordlige California, hvor de driver store marihuanaplantasjer på føderalt land. De er svært brutale mot lokale innbyggere. Konflikter oppstår når de stjeler vannet folk er avhengig av for å eksistere.

Det er svært tynt med politi. Biden og guvernør Gavin Newsom visste hva de gjorde da de importerte millioner. Liksom i Sverige er de fleste uten utdannelse.

Resultatene er tydelige i California, som lekker innbyggere til Florida og Texas. Men Demokratene nekter å legge om kursen. I stedet har man i dag vedtatt at mennesker uten amerikansk statsborgerskap skal kunne få jobb i det offentlige, akkurat som amerikanere. Det skal ikke være noen forskjell.

Narcoland i nord og invasjon i sør. California var en gang et paradis, men synker nå ned på tredje verdens nivå. Det kan ikke gå fort nok: California skal bli som Mexico.

Det er paralleller mellom USA og Europa. Sverige er det grelleste eksemplet. Men også i Norge forsøker politikerne å henge med: Erna ville legalisere narko, og Høyesterett innfridde ønsket. Det er den rene gavepakke til organisert kriminalitet.

Du får det du ber om.

 

Hvis du setter pris på sendingene: Vipps oss på 63 89 41. Alle bidrag hjelper.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Skogpod 1. august, 2022: Når håpet blir vår verste fiende

Skogpod 1. august, 2022: Når håpet blir vår verste fiende

August 1, 2022

For mange år siden utga Document Forlag boken Det ufattelige var sant, en psykologisk studie i hvorfor advarslene om et pågående massedrap på jøder ikke ble hørt eller forstått. Det var særlig det siste som var bøygen: Normale mennesker tror ikke at det unormale er mulig.

Dette gjaldt ikke bare utenforstående, folk i ikke-okkuperte land. Det gjaldt utrolig nok også jødene i Tyskland og senere de okkuperte landene.

Mennesket blokkerer noe det føler det ikke kan gjøre noe med. Det klynger seg til håpet. Jødene i Tyskland rasjonaliserte hvorfor de ikke trodde noe kom til å skje dem: De var jo en del av den tyske nasjon. (Til tross for at jødetellingen på slutten av første verdenskrig burde fortalt dem det motsatte).

Forfatteren Walter Laqueur konkluderte med at menneskenes ønske om å beskytte det mest dyrebare de hadde – livet og hjemmet – var det som gjorde at de reagerte for sent om overhodet. Kjærligheten til livet ble skjebnesvanger.

Det finnes en parallell til våre dager: Vi ser utviklingstrekk som får hårene til å reise seg på hodet. Men folk later som ingenting. Selv overfor seg selv. De tror at det vil «løse seg», selv om det ikke finnes holdepunkter for en slik tro.

Deres ønske om normalitet gjør at de lammer deler av hjernen og fortsetter å stemme på de samme partiene som skapte problemene og ikke viser tegn til å endre kurs. Før var det innvandringen, nå er det energipolitikken.

Den tilsynelatende normaliteten er ikke uttrykk for at folk er dumme. Det er uttrykk for hjelpeløshet og at de klynger seg til håpet og hverdagen.

 

Kjøp «Det ufattelige var sant» av Walter Laqueur fra Document Forlag her.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Skogpod 31. juli, 2022: Hvor går grensen?

Skogpod 31. juli, 2022: Hvor går grensen?

July 31, 2022

Roger Kimball Spør i sin lørdagskommentar i amgreatness.com: Hvor går tålegrensen for Trumps millioner av velgere? De har sittet stille og sett på to riksrettssaker, et stjålet valg og nå en offentlig rettssak forkledt som høring som har til hensikt å hindre at Trump kan stille i 2024. Hvis han likevel stiller kommer de til å bruke alle midler for å stanse ham.

Hvordan vil hans velgere – 75 millioner – reagere? Det er det ingen som spør om.

Trump har klart seg mot alle odds. Det ser snarere ut til at han vokser på motgang. Han forbereder nå et comeback som blir noe helt annet enn 2017. Trump er forberedt denne gang.

Men det må ikke bli for mange RINOs i Kongressen. Sammen med Demokratene kan de torpedere hele prosessen. (Republican in name only).

 

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Skogpod 30. juli, 2022: Korrupsjonen kjenner ingen grenser

Skogpod 30. juli, 2022: Korrupsjonen kjenner ingen grenser

July 31, 2022

Akkurat som på Jesu tid sitter korrupsjonen nå i høysetet. Når jeg leser og hører om korrupsjonen i USA er det ikke til å tro. Tidligere FBI-sjefer på rekke og rad er korrupte. Som Louis Freeh som var FBI-sjef under Bill Clinton og George Bush.

Det er nærliggenede å tenke at disse menneskene som selger sine tjenster til høystbydende heller ikke har noen respekt for det som på amerikansk kalles «valgets integritet». Hvorfor skulle de det? De anser ikke noe for hellig. De vil innføre valg der man ikke trenger legitimere seg for å stemme. Da blir valget en farse.

Legg merke til at det norske establishment er på samme side som de korrupte Demokratene og mediene: De kaller også dette voter suppression.

 

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Helena Edlund: Tanker før søndagen #30

Helena Edlund: Tanker før søndagen #30

July 30, 2022

Det doble kjærlighetsbudet inneholder et konsentrat av hvordan Gud vil at vi skal leve livene våre.

Men for at kjærligheten skal eksistere og vokse, må den få leve i frihet. Gud vet det. Og det er derfor han har gitt oss friheten til å si «ja» eller «nei» selv når det kommer til fellesskap med ham. Selv om Gud lengter etter hver enkelt av oss og i hvert øyeblikk og elsker oss med en kjærlighet som er større enn vi kan forstå, så tvinger han oss ikke til seg. Han lar oss velge. Først da blir kjærligheten verdt noe.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

8. søndag i treenighetstiden

En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte: «Det første budet er dette: ‘Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ Det andre er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.» Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han. Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.

Mark 12,28-34

Skogpod 28. juli, 2022: Døra i trynet

Skogpod 28. juli, 2022: Døra i trynet

July 28, 2022

Over hele Vesten opplever folk at de blir møtt med en "døra-i-trynet-politikk". Det grelleste eksemplet i Norge er strømeksporten og de sinnsykt høye strømprisene. Kraftselskapene har ikke tatt signalet fra olje- og energiministeren. Eksporten var tredoblet i juni. Equinor-sjefen sier at kraftforsyningen i Norge ikke er deres bord. De legger ned gasskraftverket på Mongstad uansett. Noen burde fortelle Anders Opeland hvor David kjøpte ølet. Men det skjer ikke. Regjeringen har abdisert.

I California har guvernør Gavin Newsom bestemt at trailersjåfører ikke kan være frittstående, de må inngå et arbeidsgiverforhold til en oppdragsgiver. I en logistikkrise vedtar Demokraten en politikk som kan føre til et bortfall av 70.000 sjåfører. Slik gjør man når virkeligheten ikke betyr noe.

Dagsrevyen og TV 2 forteller ikke seerne at vold og slåsskamper også er kommet til forlystelsesparker som Disneyland. Volden i USA går over alle støvleskaft.

Vi erfarte selv et møte med denne politikken da vi skulle hente ett av barna på OSL søndag. Parkeringsplassen for tungtrafikk rett før flyplassene, hvor alle pleier å stå inntil den man skal hente er klar, var stengt. Følgelig sto det en lang rekke i feltet på høyre side. Vi hadde ikke før stoppet før en politimannen kakket på ruta. -Hva innbilte vi oss? - Ja, men p-plassen er stengt. -Det er ikke vårt problem. Dere kan ikke stå her, det er E-16. Hvis dere vil ha 900 kroner i bot kan dere få det.

Jeg hadde ikke sagt noe om at vi ikke ville etterkomme pålegget om å fjerne oss. Det var holdningen vi reagerte på. Politiet snakket som om vår normale sivile virksomhet ikke vedkom dem. Hvis vår daglige dont ikke vedkommer politiet så kan det hende at publikum svarer tilbake med samme mynt. Dette innlysende faktum var noe politiet tidligere visste og de oppførte seg deretter.

 

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Skogpod 26. juli, 2022: Systemfeil

Skogpod 26. juli, 2022: Systemfeil

July 28, 2022

Vi er vant til å tenke på feil som avvik fra den rette linje, fra den foreskrevne standard. Men som Chuck Grassley skrev til FBI-sjefen: Dere har forlatt den foreskrevne standard. Dere mørklegger og hjelper forbrytere, i dette tilfelle presidentens sønn.

I slike tilfeller snakker vi ikke lenger om feil, vi snakker om systemsvikt. Det USA opplever er at systemet bryter med hevdvunne regler. Lov og rett oppheves.

Den samme vei har Danmark slått inn på. Minkommisjonen sa det var begått utilgivelige feil, men det får ingen konsekvenser. Dermed påføres tilliten til systemet ubotelig skade.

Det gjør også groomingskandalene i Storbritannia. De forteller om et land som ikke lenger vil ta vare på de svakeste, men utleverer dem til seksuelle rovdyr.

 

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Skogpod 25. juli, 2022: Du må selvsensurere for å overleve

Skogpod 25. juli, 2022: Du må selvsensurere for å overleve

July 26, 2022

Big Tech og venstresiden samarbeider om å sensurere høyresiden. Hvis vi legger ut bilder av jihad-terror, vil bli anmeldt til Google av venstreaktivister. Derfor kan vi ikke legge ut bildet at den gamle damen som ble drept i katedralen i Nice i oktober 2020.

Vi er nødt for å gå på akkord med våre prinsipper for å overleve økonomisk. Det er den bitre sannhet.

Folk må forstå at dette er en sensur rettet mot dem. Det er ikke den enkelte utelatelse som er alvorlig. Det er summen av dem. Da får vi den store glemmeboka. Du husker ikke lenger hvor du kommer fra og hvem du er.

Det eneste botemiddelet mot denne glemselen er sannhet. Sannheten kan være bitter, men den er det eneste som frigjør.

Hvordan har Støre det med sannheten? Han fikk et svar fra Basim Ghozlan som han nok ikke hadde ventet seg.

Ghozlan slo hånden av ham. Hvorfor? Fordi ingen skal komme utenfra og fortelle dem hvem de skal fordømme. Det er å gripe inn i fortolkningen av islam.

Sannheten er at Støre og hans folk har bygget deres hus på sand. Muslimene vil aldri godta et fellesskap med prideflagg i toppen. Det er utenkelig. Vi har flere ganger undret oss over hvor lenge samboerskapet mellom islam og venstresiden skulle vare. Det var nødt for å kollidere. Så ikke Støre dette komme?

Toleransen er ikke grenseløs. Ikke for islam. Støre står i spissen for et imperialistisk prosjekt – forvandlingen av alle folkeslag til prideideologien. Det er mange som betakker seg. I Oslo skjedde det på en brutal måte.

Vil det føre til endringer? Vil Støre og politikerne fortsatt binde seg til pridemasta?

 

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Skogpod 24. juli, 2022: Det er håp for Amerika

Skogpod 24. juli, 2022: Det er håp for Amerika

July 25, 2022

Hvis man ser tusenvis av ungdommer som elsker landet sitt og vil redde det, forstår man at det er håp for Amerika. Trump er den voksne som sier det de er kommet for å høre: Afghanistan var en katastrofe. USA var respektert under hans ledelse. Nå må Biden gå på tiggerferd til Midtøsten og folk ler av ham. Det er en ydmykelse av USA uten sidestykke. En administrasjon kan bli tilgitt mye, men ikke nasjonal ydmykelse.

Trump reetablerer de standarder som de fleste fremdeles bekjenner seg til: Det finnes bare to kjønn og menn i kvinnesport ødelegger for kvinner. Dette er selvfølgeligheter, men ikke i dagens USA og ikke i Europa. Det trengs en konservativ bevegelse som kan gjenreise sunn fornuft.

Vil vi finne noe tilsvarende i Europa?

 

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App